IN-ECO - Air and Vacuum Components - Kombinovaný odlučovač kvapalínAir and Vacuum Componentswww.in-eco.de

Kombinovaný odlučovač kvapalín

Oblasť použitia:
 
> balenie potravín
> farmaceutický priemysel
> chemický priemysel
> vývevy a vákuové systémy

 

Výhody:
 
> jednoduchá kombinácia odlučovača a filtra
> vysoko účinná sepáracia
> znížená priestorová náročnosť
> chráni vývevy pred tekutinami

Call us: +421 44 430 46 62

© 1996 - 2013 IN-ECO. All rights reserved. | Call us: +421 44 430 46 62